Trafikalt grunnkurs

bilde1.jpg
bilde2.jpg
Trykk på boken for å kjøpe på
www.teoritentamen.no

Vi gjennomfører over 15 Trafikale Grunnkurs hvert år.

Før du kan begynne å øvelseskjøre på en trafikkskole eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.

 • Kurset er obligatorisk og er det første trinnet i opplæringen
 • Kurset er på 17 timer og er felles for alle klasser, opp til klasse B (Personbil)
 • Kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører av motorisert kjøretøy.

For å ta kurset må du være minst 15 år. 

Bevis 

 • Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
 • Tar du kurset i tiden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare til 31. oktober samme året 
 • Da må du gjennomføre mørkekjøring før denne datoen. Deretter får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan fortsette med øvelseskjøring
 • Gjennomfører du ikke mørkekjøringen i tide, mister du retten til å øvelseskjøre frem til du får tatt mørkekjøring
 • Ved øvelseskjøring privat eller ved trafikkskole, må beviset og godkjent ID-kort med bilde medbringes.
 • NB! Dersom du mister ditt bevis - ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner

Innhold

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Er du over 25?

 • Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs
 • Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk, og må gjennomføres før den praktiske prøven
 • NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.
Før du kan begynne å øvelseskjøre på en trafikkskole eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.

 • Kurset er obligatorisk og er det første trinnet i opplæringen
 • Kurset er på 17 timer og er felles for alle klasser, opp til klasse B (Personbil)
 • Kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører av motorisert kjøretøy.

For å ta kurset må du være minst 15 år. 

Bevis 

 • Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
 • Tar du kurset i tiden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare til 31. oktober samme året 
 • Da må du gjennomføre mørkekjøring før denne datoen. Deretter får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan fortsette med øvelseskjøring
 • Gjennomfører du ikke mørkekjøringen i tide, mister du retten til å øvelseskjøre frem til du får tatt mørkekjøring
 • Ved øvelseskjøring privat eller ved trafikkskole, må beviset og godkjent ID-kort med bilde medbringes.
 • NB! Dersom du mister ditt bevis - ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner

Innhold

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Er du over 25?

 • Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs
 • Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk, og må gjennomføres før den praktiske prøven
 • NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.